Αυτοκινητόδρομος & Αρτηριακής Συστήματος Μεταφοράς (FAST)

Ο αυτοκινητόδρομος και η Αρτηριακή Συστήματος Μεταφοράς (FAST) είναι ένα από τα πρώτα πραγματικά ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών οργανισμών (ITS) στη χώρα. Στις 3 Ιουλίου 2004, η Περιφερειακή Επιτροπή Μεταφορών της Νότιας Νεβάδας (RTC) έγινε ο επίσημος διαχειριστής της FAST. Η Νεβάδα Υπουργείο Μεταφορών (NDOT) και η RTC έγινε πλήρεις χρηματοδότηση των εταίρων, συμβάλλοντας με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της FAST.
FAST είναι υπό τη δικαιοδοσία του RTC εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθιστά τις πολιτικές για FAST. Οι στρατηγικές μεταφορών καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Επιχειρήσεων (ΑΜΣ), που αποτελείται από το RTC, Clark County, NDOT και τις πόλεις της Χέντερσον, το Λας Βέγκας και το Βόρειο Λας Βέγκας. Προσωπικό RTC είναι υπεύθυνη για δύο σημαντικούς τομείς που συνθέτουν το γρήγορο σύστημα: το Αρτηριακή Τμήμα Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αρτηριακές οδούς και δρόμους? και ο Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητόδρομων.
FAST έχει σχεδιαστεί τόσο για την κυκλοφορία παρακολούθησης και ελέγχου. Το στοιχείο ελέγχου της κυκλοφορίας του συστήματος αποτελείται από αυτοκινητόδρομο και τη διαχείριση των αρτηριών. Έλεγχος της κυκλοφορίας απαιτεί την ανίχνευση των συνθηκών κυκλοφορίας μέσω της χρήσης του εντοπισμού βίντεο εικόνας και ανίχνευση επαγωγικού βρόχου. Οπτική επαλήθευση των συνθηκών είναι δυνατή μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεοπτικές κάμερες. Ελέγχου της κυκλοφορίας, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των σημάτων κυκλοφορίας, μέτρα ράμπα, ηλεκτρονικές πινακίδες και σήματα λωρίδα ελέγχου χρήσης.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή
5:00 π.μ. - 23:00 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή
8:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

Επικοινωνία:

Email: askfast@rtcsnv.com
Τηλέφωνο: 702-432-5300
Φαξ: 702-432-5302

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
4615 W Sunset Rd
Λας Βέγκας NV 89118